O nás

Mezinárodní charitativní nadace pro vzdělávání a integraci Integra. Nadace, která zařizuje uznávání zahraničních dokladů o vysokoškolském a postgraduálním odborném vzdělání (nostrifikaci) v evropských zemích; poskytuje podporu při přípravě na příslušné zkoušky při nostrifikaci; v případě potřeby poskytuje právní podporu a poradenství; zajišťují uplatňování práv občanů, kteří získali vzděláni v jiných zemích, aby mohli pokračovat ve vzdělávání nebo činnosti ve svém odboru.

Každá nadace má své poslání, jaké je poslání Vaší charitivní nadace?

Posláním mé nadace je v první řadě pomáhat lidem integrovat se v zahraničí. Odtud název „INTEGRA“. Chci pomáhat lidem, kteří nevyužívají své odborné schopnosti v zahraničí tak, aby se mohli realizovat, uplatnit své dovednosti a zkušenosti. Nadace bude poskytovat podněty a podporu specialistům v příslušných oborech tak, aby mohli i nadále s jistotou využívat svůj potenciál v zahraničí. Jsem totiž přesvědčen, že to je ten správný klíč k zajištění lepší budoucnosti nejen pro ně samotné, ​​ale i pro celou zemi.