Dokumenty

Nostrifikace je postup při uznávání cizích dokladů o vzdělání. Tento termín označuje právní postup, po kterém zahraniční dokumenty o vzdělání nabývají právní moci na území toho či onoho státu. Hovoříme o uznávání ukrajinských dokladů o vzdělání na území České republiky a evropských zemí obecně.

Uznávání a potvrzování diplomů univerzit, vyšších odborných škol, škol, technických škol, soukromých vzdělávacích institucí. Nostrifikace všech diplomů: lékárník, zdravotní sestra, lékař, učitel, právník, ekonom, elektrikář, svářeč, hotelnictví a restaurační podnikání a cestovní ruch, stavební dělník a všichni ostatní.

Dokumenty požadované v počáteční fázi nostrifikace:

Zahraniční pas (doklad totožnosti);
Povolení k pobytu v zahraničí;
Originál nebo ověřená kopie dokladu o vzdělání (nebo jiného dokladu o ukončení studia);
Úředně ověřená kopie dodatku k diplomu.

Uznávání diplomů a jiných dokladů o vzdělání poskytuje příležitost:

Pokračujte ve vzdělávání v zahraničí;
Přeškolte se nebo si zlepšujte kvalifikaci;
Potvrďte úroveň svých znalostí a pracujte ve své specializaci;
Získání práva ucházet se o prestižní práci a dostávat odpovídající plat.