Děkujeme Městské policii Praha

Poděkování Místní policii Praha Městská policie Praha – Obvodní ředeletství Praha 1 Městská policie hl. m Prahy za nádherné a užitečné dárky pro naše děti